Home » Miasta Toskanii, Sovana » Sovana

Sovana Toskania

Sovana Toskania

Sovana to charakterystyczne, nieduże miasteczko znajdujące się w gminie Sorano położone na skałach tufowych. Tereny dzisiejszego miasta przez wiele lat zamieszkiwali Etruskowie, o obecności których świadczą znajdujące się tu jedne z najliczniejszych nekropolii Toskańskich. Za panowania Imperium powstaje tu „municipium” – rzymskie a w pierwszych latach chrześcijaństwa siedziba biskupów.

Około VI w., Sovana zostaje podbita przez Longobardów, którzy przyznają miasteczko rodzinie Aldobrandeschi. W XI w., ród Aldobrandeschi czyni z Sovany główne miasto swych włości oraz buduje „La Rocca” Fortecę, zrekonstruowaną na przełomie XIII i XIV w.
Początkiem XIV w., poprzez związek małżeński przedstawicieli dwóch rodów, Sovana przechodzi pod panowanie rodziny Orsini, którzy przenoszą do Pitigliano i Sovany centrum swej władzy. Niestety XV w., przynosi miastu stopniowy upadek, który rozpoczyna się podbojem przez Sienę, i nagłym spadkiem liczebności mieszkańców ? jest ich około 100.

Po upadku Sieny Sovana przechodzi pod panowanie Florencji, a w latach 1640-1650 Wilki książę Ferdinando II osiedla w wyludnionym mieście ok. 200 rodzin emigrantów z Grecji jednakże malaria i głód niweczą plan zaludnienia miasta. W roku 1861 tak jak i Pitigliano Sovana staje się częścią Królestwa Włoch będącego dziełem króla Vittorio Emanuele II di Savoia

Warte zobaczenia na terenie miasta są:

Il Centro Storico
La Rocca Aldobrandesca – pozostałości po fortyfikacji wzniesionej w XI w., takie jak baszta posiadająca podziemne chodniki łączące ją z bramami,
Il Palazzo Pretorio – pochodzący z przełomu XII i XIII w., dziś znajduje się w nim muzeum archeologiczne
Palazzo Bourbon Del Monte – powstała w XVII w.,
La Chiesa di Santa Maria – powstały na przełomie XII i XIII w., w jego wnętrzu znajduje się „Ciborio” (rodzaj ozdobnego zadaszenia znajdującego się nad ołtarzem umieszczonego na 4 kolumnach) datowane na przełom VIII i IX w., oraz freski XVI w.,

Pozostałości po najstarszym kościele znajdującym się w Sovanie Chiesa di San Mamiliano powstały w IV w.,
La Necropoli di Sovana – znajdują się tu liczne grobowce z czasów panowania na tych ziemiach Etrusków.

Sovana – Galeria

Tagi:

Tagi

© 2010 Toskania Region – Włochy · Powered by WordPress